CZESKI CIESZYN / Recenzja „Leksykonu mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX–XX wieku” znana jest dobrze Czytelnikom „Zwrotu”, bo ukazała się dokładnie przed rokiem, we wrześniowym numerze naszego miesięcznika („Klucz do zrozumienia Śląska”, nr 9/2015), ale promocja tego woluminu, który „winien stać w podręcznej bibliotece każdego, kto interesuje się Śląskiem”, miała miejsce na Zaolziu dopiero w zeszły czwartek sali konferencyjnej biblioteki Diakonijnego Ośrodka Kształcenia w Czeskim Cieszynie, tuż obok kościoła na Niwach.

Słowo wstępne wygłosił dziekan wydziału filozoficznego na Uniwersytecie Ostrawskim, prof. Aleš Zářický, autor szeregu publikacji na temat historii Śląska. Przyznał, że trudno byłoby przedstawiać dzieje tego regionu z perspektywy jednego narodu, bo wtedy każdy mówi swoje i nie znamy się nawzajem. A „Leksykon” przełamuje taką optykę.

Zářickiemu spodobał się określenie „obszar polifoniczny”, odnoszący się do Śląska w kontekście etnosów i grup wyznaniowych zamieszkujących w przeszłości a i obecnie ten region. Dodał też, że podczas lektury miał poczucie „powiewu świeżego wiatru” i zachęcił zebranych do zapoznania się z hasłami-artykułami, które – przypomnijmy – również dotyczą Śląska Cieszyńskiego i jego zaolziańskiej części, bo na pewno któreś z nich może potencjalnego czytelnika zainteresować.

Obecny na promocji współredaktor „Leksykonu” i dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu, dr Bernard Linek, potwierdził, że zamiarem wydawcy i poszczególnych osiemnastu autorów było zajęcie się tematami, które przez „prawdziwych historyków” są pomijane. A mowa tu o historii pamięci, o miejscach i wydarzeniach ulokowanych w świadomości zbiorowej danej grupy. Przyznał też, że dzieło ma charakter popularno-naukowy i adresowane jest szerokiego grona odbiorców, acz przede wszystkim do czytelnika polskiego i górnośląskiego (tu przypomniał, że Ziemia Cieszyńska jest również historyczną częścią Górnego Śląska).

Książka ukazała się w niewielkim nakładzie 1200 egz. z czego większość została już wyprzedana, jednak planowane jest przyszłym roku drugie wydanie. Podobno „kilka egzemplarzy” można jeszcze z powodzeniem kupić w księgarni państwa Wirthów przy ulicy Čapka w Czeskim Cieszynie.

(jot)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA
REKLAMA

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test