CIESZYN / Na wystawę „50 lat turystyki kolarskiej z Ondraszkiem” zaprasza Turystyczny Klub Kolarski PTTK Ondraszek wraz z Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Ekspozycja w Piwnicy Muzealnej przy ul. Regera w Cieszynie otwarta będzie od 4 listopada do 2 grudnia. Towarzyszy jej konkurs „Jubileusz Ondraszka w obiektywie”.

Turystyczny Klub Kolarski PTTK Ondraszek założony został w Cieszynie 6 listopada 1966 roku. Liczył początkowo 20 członków, pierwszym prezesem był Władysław Sosna. W 1979 roku przewodniczącym został Andrzej Słota, od 2006 roku Klub prowadzi Zbigniew Pawlik.

Klub Ondraszek, którego naczelną zasadą jest poznawanie poprzez rower, przez 50 lat istnienia zorganizował setki rajdów, wypraw, wycieczek rowerowych nie tylko po Polsce, ale i innych krajach Europy. Współpracuje także z zaolziańskim Towarzystwem Rowerowym Olza PTTS Beskid Śląski.

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test