PIOTROWICE KOŁO KARWINY / We wtorek 20 września odbyło w Piotrowicach koło Karwiny spotkanie Klubu Propozycji Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, którego tematem była działalność chóru męskiego Hejnał-Echo z Karwiny-Frysztatu. Chór pracuje w Miejscowym Kole PZKO w Karwinie-Frysztacie, a jego członkami są również pezetkaowcy z Piotrowic.

Prelekcję wygłosili Bronisław Szyja, Władysław Konesz i członek MK PZKO w Piotrowicach Jarosław Mira. Przedstawili dorobek chóru, nazwiska jego dyrygentów i zasłużonych chórzystów. Warto przypomnieć, że zespół prowadziła przez pewien czas również Jadwiga Karolczyk, prezes MK PZKO w Piotrowicach. Obecni mogli obejrzeć kroniki ze zdjęciami i wycinkami z gazet.

chorhejnalechoChór powstał z dwóch kiedyś samodzielnych zespołów śpiewaczych: karwińskiego Echa, założonego w 1920 roku, i frysztackiego Hejnału, działającego od 1935 roku. Aktualnie Hejnał-Echo pracuje pod kierownictwem Andrzeja Szyi i prezentuje repertuar klasyczny oraz program o charakterze rozrywkowym.

Wspomniano rok 2015, kiedy chór koncertował przed kompletem publiczności w karwińskim Miejskim Domu Kultury z programem jubileuszowym. Uzgodniono, że chór męski Hejnał-Echo wystąpi jeszcze w bieżącym roku w Piotrowicach na uroczystości z okazji 40-lecia Domu PZKO.

TT

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test