OSTRAWA / W środę 31 sierpnia minęło dokładnie dwadzieścia lat od objęcia urzędu biskupa Diecezji Ostrawsko-Opawskiej przez Františka Václava Lobkowicza. Z tej okazji odbył się w Ostrawie Dzień Kurii.

W południe odprawiona została w kościele św. Wacława uroczysta msza św., którą biskup Lobkowicz zainaugurował Dzień Kurii. Swoje dwudziestolecie w funkcji pasterza Diecezji wspominał wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami.

Diecezja Ostrawsko-Opawska z siedzibą w Ostrawie założona została na mocy bulli Papieża Jana Pawła II „Ad Christefidelium spirituali” 30 maja 1996 roku. Pierwszym biskupem diecezjalnym mianowany został František Václav Lobkowicz, ur. w 1948 roku w Pilznie.

Wcześniej był wikarym we Frydku, Jabłonkowie i Czeskim Cieszynie, znał więc region zaolziański, następnie został proboszczem parafii Mariańskie Góry w Ostrawie, a w 1990 roku biskupem Archidiecezji Praskiej.

Uroczysta inauguracja w Ostrawie odbyła się 31 sierpnia 1996 roku w katedrze Boskiego Zbawiciela. Wikariuszem generalnym Diecezji został ks. Franciszek Kufa, obecnie funkcję tę pełni ks. Martin David.

Katedrę diecezjalną stanowi kościół Boskiego Zbawiciela w Ostrawie, konkatedrę kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opawie. Główną patronką Diecezji jest św. Jadwiga.

 

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test