CIESZYN / „Z nolepy naszych łojców” tak został zatytułowany III Cieszyński Maraton Czytania Tekstów Gwarowych „Czytómy po naszymu”, który odbędzie się w niedzielę 25 września o godz. 13.00. 

Impreza ta, organizowana już po raz trzeci, ma na celu popularyzację cieszyńskich gwar i tworzonej w nich literatury regionalnej. W tym roku odbędzie się ona pod hasłem „Z nolepy naszych łojców”, a więc koncentrować się będzie na tematyce szeroko pojętej kultury stołu, kuchni, gotowania i jedzenia, zawartej w twórczości gwarowej cieszyńskich pisarzy.

Prozę oraz poezję gwarową prezentować będą miłośnicy regionu i gwar Śląska Cieszyńskiego, przedstawiciele lokalnych władz (m.in. burmistrz Cieszyna Ryszard Macura i starosta powiatu cieszyńskiego Janusz Król), a także prozaicy i poeci tworzący w gwarze, jak na przykład: Władysław Wrana z Olbrachcic, czy Ewelina Szuścik z Zebrzydowic. Ponadto z gwarowymi recytacjami wystąpią dzieci i młodzież z obu stron Olzy, laureaci XII edycji konkursu „Po naszymu po obu stronach Olzy”.

Uczestniczyć w maratonie, odczytując wybrany przez siebie utwór, mogą wszyscy zainteresowani. Wystarczy, że zgłoszą gotowość udziału w imprezie – telefonicznie: 798 590 639, mailowo: grajewski@kc-cieszyn.pl albo osobiście w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej (przy czym trzeba pamiętać, iż liczba miejsc jest ograniczona, a długość wystąpienia jednej osoby nie może przekraczać 10 minut). Dla uczestników przygotowano poczęstunek oraz nagrody.

Organizatorami III Cieszyńskiego Maratonu Czytania Tekstów Gwarowych „Czytómy po naszymu” są: Książnica Cieszyńska, Sekcja Ludoznawcza i Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej oraz Kongres Polaków w RC

Tagi: , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test