Kolejne spotkanie z cyklu „Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”, jakie odbyło się w piątkowe popołudnie 26 sierpnia, poświęcone było Archiwaliom Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego znajdującym się w zbiorach Książnicy. O tym, jak do cieszyńskiej placówki trafiły i jakich wymagały zabiegów konserwacyjnych, opowiedziała zainteresowanym słuchaczom Łucja Brzeżycka. 

– Zabrudzone, gruba warstwa błota, silnie zagrzybione, z czego wnioskujemy, że archiwum okres wojny przeleżało w kościele, zrzucone na hałdę bez opakowania. Nawet pieczęcie lakowe zostały zaatakowane przez grzyb – mówiła Brzeżycka dodając, że należy cieszyć się, że te cenne, zawierające mnóstwo informacji o Śląsku Cieszyńskim dokumenty, w ogóle wojnę przetrwały.

Co zatem znajduje się w zachowanych zbiorach? – Archiwalia, datowane na czas od XVI do XX wieku, obejmują tak ważne dokumenty, jak akta Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego czy Rozmaitości szląskie Józefa Lompy – wyjaśnia Brzeżycka. Ich stan jest różny. – 17 procent to były destrukty, czyli takie dokumenty, których samo dotknięcie może spowodować ich rozpad. Część jednak zachowała się dość dobrze. – Te, które podczas wojny leżały na górze hałdy, lepiej się zachowały.

Zabiegi konserwacyjne to procesy bardzo długotrwałe. Prace nad nimi  trwają w Książnicy sukcesywnie od 2002 roku.  Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego nie są jeszcze zdigitalizowane, ale, jak dowiedzieli się słuchacze piątkowego spotkania, część z nich jest już udostępniona i można korzystać z nich w czytelni Książnicy. (indi)

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Hadyna-zaproszenie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test