W ubiegłym tygodniu młodzież czwartych klas szkół średnich stawała do egzaminów końcowych, by wykazać swe przygotowanie do dalszych studiów w szkołach trzeciego stopnia, względnie do praktycznego zawodu. W Polskiej Szkole Średniej w Trzyńcu 80 uczniów i uczennic ukończyło czwartą klasę.

Wybór zawodu wszystkich uczniów dokonany został zgodnie z planem. Nie pominięto nawet zawodów tzw. niepopularnych, ale z wiarą w własne siły, z zapałem młodzieńczym zgłaszano się do wszystkich zawodów.

Nie ma dziś „złych” i „gorszych” zawodów. Wszystkie są dobre, bowiem w każdym zawodzie czekają na młodych kandydatów dobre warunki pracy i opieka klasy robotniczej.

Młodzież trzyniecka, uświadamiając sobie wielką troskę i opiekę, jaką ją otacza rząd, z okazji radosnych egzaminów końcowych i rozpoczęcia nowego, już samodzielnego etapu przygotowania fachowego w obranym zawodzie, i uświadamiając sobie palącą potrzebę pomocy naszej spółdzielczej gospodarce rolnej, by przez podniesienie produkcji rolnej podnosić dobrobyt mas pracujących, zobowiązała się przepracować w JSR w Końskiej i Lesznej Dolnej 1800 godzin brygadniczych przy żniwach.

(Zobowiązania absolwentów szkoły średniej w Trzyńcu. „Głos Ludu” nr 75, 25.6.1953)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test