REGION / Prezydent Izby Handlowej RC Vladimír Dlouhý i pełnomocnik Rządu RC ds. województwa morawsko-śląskiego, karlowarskiego i usteckiego Jerzy Cieńciała wspólnie zaapelowali do Rządu, by poświęcił więcej zainteresowania skutkom insolwencji spółki wydobywczej OKD, które coraz dotkliwiej odczuwane są w regionie.

– Firmy, z którymi się dziś spotkałem, obawiają się tego, jak dalej będzie się rozwijać restrukturalizacja OKD, a przede wszystkim, czy w najbliższej przyszłości otrzymają swoje należności. Problemy mają firmy mniejsze i większe, które dostarczały spółce OKD towary i usługi – powiedział podczas konferencji prasowej 28 czerwca w siedzibie Wojewódzkiej Izby Handlowej w Ostrawie Vladimír Dlouhý.

Przedstawiciele Izby Handlowej RC stwierdzili, że długi spółki OKD wobec firm dostawczych wynoszą już 2 miliardy koron. Firm takich jest ok. 650 i jedna trzecia z nich jest zależna od OKD. Chodzi też o ok. 6 tys. pracowników, którym grozi zwolnienie z powodu niewypłacalności spółki.

– Niektóre firmy już zaczęły zwalniać pracowników – dodał Jerzy Cieńciała, wyjaśniając, że zagraża wtórna niewypłacalność przedsiębiorstw, a spadek siły nabywczej społeczeństwa spowoduje problemy również w innych firmach i może w końcu przerosnąć region. Zaś OKD może utracić swych długoletnich dostawców.

Zdaniem Cieńciały i prezydenta Izby Handlowej RC jedynym rozwiązaniem jest stopniowe i kontrolowane obniżanie wydobycia z udziałem państwa. Według nich państwo powinno pomóc też firmom, które są zagrożone w związku z niewypłacalnością OKD.

– Można by wprowadzić niektóre już sprawdzone rozwiązania, jak np. poręczenia pożyczki czy też pożyczki nieoprocentowane. Można wprowadzić też nowe rozwiązania, takie jak np. specjalny program wspierania zatrudnienia – mówi Cieńciała i dodaje, że najskuteczniejszą formą pomocy byłoby odkupienie przez państwo wierzytelności firm za kompromisową cenę.

Przypomnijmy, że w maju Sąd Wojewódzki w Ostrawie ogłosił upadłość spółki wydobywczej węgla kamiennego Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD). Jej długi wynoszą ponad 17 miliardów koron. Zgromadzenie wierzycieli zwołane zostało na 10 sierpnia.

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test