WARSZAWA / Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie ma nowego prezesa. W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Rady Fundacji w sprawie zmian w Zarządzie. Odwołano z Zarządu Fundacji jego prezesa Janusza Skolimowskiego oraz jednego z członków.

Na stanowisko nowego prezesa Zarządu został powołany Mikołaj Falkowski, członkiem Zarządu została ponadto Eliza Dzwonkiewicz. Stanowisko wiceprezesa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” nadal będzie zajmować Ewa Ziółkowska.

Mikołaj Falkowski jest prawnikiem, ukończył też Podyplomowe Studia przy Studium Europy Wschodniej UW. Pracował m.in. w Kancelarii Sejmu RP i Polskim Radio, był doradcą posła do Parlamentu Europejskiego. Jest współtwórcą Fundacji MOSTY, działającej m.in. w dziedzinie ochrony zabytków na Wschodzie, angażuje się w pracę na rzecz polskiej społeczności na Wschodzie.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie jest fundacją Skarbu Państwa, merytoryczny nadzór nad nią sprawuje minister spraw zagranicznych. Została powołana w 1992 roku, a zasadniczym celem jej działania jest niesienie pomocy i wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR i byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Fundacja wsparła już także niejeden projekt Polaków na Zaolziu, wspiera również naszą redakcję.

(pet)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test