CZESKI CIESZYN / W czwartek 5 maja w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie o godz. 17.00 odbędzie się majowy wykład Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Tematem tego spotkania będzie Oswald Guziur, ur. 1910 w Suchej Górnej absolwent Gimnazjum im. Osuchowskiego w Cieszynie oraz Politechniki Lwowskiej.

Jako podchorąży rezerwy brał udział w kampanii wrześniowej. Po ucieczce z niewoli niemieckiej powrócił na Zaolzie. Od listopada 1939 r. należał do ruchu oporu (ps. Borowy). Pełnił różne funkcje w obwodzie jabłonkowskim, później w cieszyńskim II Inspektoracie Związku Walki Zbrojnej AK.

Ścigany przez gestapo schronił się w Generalnej Gubernii. Był członkiem wywiadu Lido II Okręgu Śląskiego ZWZ oraz wywiadu KG AK Stragan w Wiedniu.

Po wojnie pozostał w Katowicach, gdzie pracował w przemyśle elektrotechnicznym. Był autorem wielu patentów i artykułów technicznych, także artykułów i memoriałów okresu okupacji i stosunków polsko-czeskich.

Wieloletni prezes katowickiego Koła MZC i Honorowy Członek Macierzy (1992) zmarł 29 marca 1996 r. Jest pochowany w Katowicach.

O Oswaldzie Guziurze mówić będą jego syn Jerzy Guziur oraz prof. Janusz Guziur.

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Gorolski Święto
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test