Dzisiaj obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Biało-czerwona flaga zdobi od rana siedzibę ZG PZKO w Czeskim Cieszynie przy ul. Strzelniczej. Oprócz tego polskie flagi wiszą też na wielu Domach PZKO.

Najważniejszym punktem dzisiejszego święta jest podniesienie flagi na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Dojdzie do niego o godz. 11.15, w uroczystości weźmie udział prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent podpisze też dziś pierwszą inicjatywę legislacyjną Prezydenta RP z zakresu oświaty polonijnej.

O godzinie 16.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady Polonii Świata z udziałem Szefa Gabinetu Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego. Weźmie w nim udział również prezes ZG PZKO Jan Ryłko.

Dzień Polonii i Polaków za granicą został ustanowiony przez Sejm RP 20 marca 2002. Ustawa została przygotowana z inicjatywy Senatu, który sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

– Uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim (…) – czytamy w ustawie ustanawiającej 2 maja dniem polskiej diaspory.

W tym roku Marszałek Senatu wraz z delegacją spędzi to święto w Budapeszcie, gdzie odbędą się uroczyste obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

– Program obchodów przewiduje spotkania z węgierską Polonią, mszę św. w Polskim kościele w intencji Polonii Świata, wizytę Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii. Marszałek Senatu spotka się ponadto z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérem i wiceprzewodniczącym Jánosem Latorcaiem – informuje Senat RP.

Polska delegacja złoży kwiaty pod pomnikiem Imre Nagya, pod pomnikiem Józefa Bema oraz pod pomnikiem Męczenników Katynia. Marszałek Senatu weźmie też udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamięci Tamása Salamona –Rácza. Pełnił on funkcję sekretarza generalnego Węgiersko-Polskiego Komitetu Pomocy Uchodźcom. Pomagał polskim uchodźcom podczas II Wojny Światowej. Dzięki jego niezłomnej postawie udało się ocalić życie wielu Polaków.Uroczystości zwieńczy koncert na szklanej harfie w wykonaniu zespołu Glass Duo.

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test