ORŁOWA-LUTYNIA / Apel poległych oraz zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ofiar II wojny światowej były głównymi akcentami uroczystości wspomnieniowej 21 kwietnia w budynku Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Orłowej-Lutyni. Organizatorem corocznych obchodów jest Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, biorą w nich też udział przedstawiciele Czeskiego Związku Bojowników o Wolność.

tabliceOL2Spotkanie z okazji 76. rocznicy masowych aresztowań Polaków na Zaolziu i zbliżającej się 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej uświetnił pieśniami patriotycznymi chór mieszany Zaolzie MK PZKO Orłowa-Lutynia pod batutą Urszuli Odstrčil. Dyrektor szkoły Halina Sikora przeczytała wiersz okolicznościowy. Solo na trąbce zagrał Václav Pastušek.

tabliceOL4– Kwiecień jest miesiącem pamięci – mówił prezes Miejscowego Koła PZKO w Orłowej-Lutyni Piotr Brzezny – dla nas, mieszkańców dawnej Lutyni Górnej, miesiącem szczególnym. Nieobecni, którzy wypełniają dzieje ostatniej wojny swoim tragicznym losem, pozostają na zawsze w pamięci żywych, nas wszystkich. O latach wojny i okupacji nie możemy milczeć, musimy pamiętać.

– Czas wojny był okresem bardzo trudnym szczególnie dla ludności polskiej – przypomniał prezes. – To przeciw niej najbardziej skierowana była agresja niemieckiego okupanta. Hitlerowcy masowo mordowali Polaków lub wysyłali na śmierć do obozów koncentracyjnych.

tabliceOL5– Pamięć ludzka bywa zawodna – mówił dalej Piotr Brzezny. – Ale pozostali po tych, którzy przeżyli noce i dnie krwawej okupacji, nie mogą dopuścić do zapomnienia o tych wydarzeniach. Na nas wszystkich spoczywa obowiązek przekazania pamięci o naszych tragicznie zmarłych przodkach potomnym. Na naszym spotkaniu pragniemy złożyć hołd poległym i pomordowanym w obozach hitlerowskich i sowieckich. Jesteście w naszych sercach.

– Czcimy pamięć tych, którzy zginęli w więzieniach, w egzekucjach publicznych, w obozach koncentracyjnych Dachau, Auschwitz, Mauthausen-Gusen, Sachsenhausen, Ravensbrück, Buchenwald, Terezín, od kul w tył głowy w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych miejscach kaźni sowieckiej, w płonących domach Zamojszczyzny, Lidic i innych wypalonych wiosek, na szubienicach oprawców hitlerowskich i sowieckich – wymienił mówca.

tabliceOL1– Wieczna pamięć o was, zmarli i zamordowani, powinna być ostrzeżeniem dla żywych, szczególnie w dniach dzisiejszych, aby nigdy nie zapomnieli i pamiętali, czym jest wojna, nienawiść i chęć bycia wszechwładnym, jaka była i jaka może być tragedia milionów ofiar przemocy. Was, obecnych, wzywam, abyście o ich śmierci pamiętali i bronili słowem i czynem najwyższych wartości ludzkich, wolności człowieka i wolności narodów – zaapelował prezes Brzezny.

tabliceOL6W drugiej części spotkania, o innym już charakterze, w Domu PZKO o tegorocznej wycieczce do Maroka opowiadał podróżnik Paweł Niedoba. Jego relację z podróży przybliżymy naszym czytelnikom w jednym z najbliższych numerów „Zwrotu”.

CR

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test