TRZYNIEC / W Polskiej Szkole Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu odbyły się warsztaty dziennikarskie „Piszmy razem” 26 kwietnia . 

W warsztatach wzięło udział dziesięcioro uczniów. Redaktorzy i współpracownicy „Zwrotu” zapoznali uczniów z tajnikami fotografii prasowej, podstawami kompozycji zdjęć i podstawową obróbką fotografii.

Potem uczniowie z wygłoszonego przez redaktor naczelną naszego miesięcznika Halinę Szczotkę wstępu dowiedzieli się, jakie są gatunki dziennikarskie, na czym polega planowanie gazety i na co w procesie tym należy zwrócić uwagę. Wiesław Przeczek wyjaśnił młodym adeptom dziennikarstwa, na czym polega kompozycja oraz podstawowa obróbka zdjęć.

Po tym krótkim teoretycznym szkoleniu podzieleni na grupy uczniowie przystąpili do praktycznej pracy nad planowaniem konkretnego numeru szkolnej gazetki „Przerwa”.

Projekt był zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa szkolnictwa, młodzieży i sportu w ramach programu dotacyjnego Wsparcie kształcenia w językach mniejszości narodowych i wychowania wielokulturowego w roku 2016.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test