Właśnie dziś powinien najnowszy numer Zwrotu dotrzeć do naszych czytelników. Tym razem na okładce znalazł się wiceprezes ZG PZKO Andrzej Suchanek.

W tym numerze „Zwrotu” prezentujemy wyniki konkursu Inicjatywy PZKO.

Ponadto w najnowszym „Zwrocie”:

– prezentujemy osoby, które odebrały odznaczenia państwowe z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy;

– znajduje się tekst o spotkaniu z aktorką Anną Seniuk, która przyjechała w połowie marca do Cieszyna;

– artykuł przypominający setną rocznicę śmierci przedostatniego cesarza Austrii i króla Węgier Franciszka Józefa I;

– tekst o różnorodnej działalności MK PZKO w Milikowie-Centrum;

– o podróży Ryszarda Marka autostopem przez Azję;

– przedstawiamy sylwetki Jerzego Buzka i Anny Szalbot

– tekst w gwarze pt. Kozi oficyr

– relacja z warsztatów dziennikarskich „Piszmy razem” w Orłowej Lutyni i Wędryni;

– artykuł Czesławy Rudnik o Stowarzyszeniu Przyjaciół Polskiej Książki oraz o marcowych spotkaniach czytelników w Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie;

– tekst Libora Martinka poświęcony poecie zaolziańskiemu Wilhelmowi Przeczkowi;

– O tym, jak nas widzą pisze Andrzej Drobik;

– recenzja sztuki pt. „Piotruś Pan” w reżyserii Simony Nyitrayovej;

Zwrot” można kupić w sekretariacie redakcji (ul. Strzelnicza 28, Cz. Cieszyn).

Jest dostępny także w Księgarni i Klubie Polskiej Książki (ul. Czapka 7, Cz. Cieszyn), w Trzyńcu (kiosk przy dworcu autobusowym obok apteki DR. MAX), w Bystrzycy (kiosk obok Tesco), w Gródku (sklep gospodarstwa domowego), w Jabłonkowie (kiosk na rynku).

Elektroniczną wersję „Zwrotu” można znaleźć tutaj.

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test