Przeglad przedszkoli 2016 8141CZESKI CIESZYN / Dziś rano odbył się w czeskocieszyńskim ośrodku kultury Strzelnica XII Przegląd Recytacji Przedszkoli.

Najmłodsi od rana prezentowali swoje talenty krasomówcze. Czterdziestu pięciu przedszkolaków z 21 zaolziańskich przedszkoli prezentowało wierszyki dla dzieci czerpiąc głównie z twórczości Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Danuty Wawiłów czy Doroty Gellner.

W tym roku tematem przewodnim była podróż w krainę bajek. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę książkową oraz dyplom. Nagrody wręczał im konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski oraz prezes Macierzy Szkolnej w RC Andrzej Rus.

– Był to naprawdę wspaniały pokaz waszych talentów. Padło tu dzisiaj wśród tych wierszyków pytanie, kim będziecie jak dorośniecie. Jestem pewien, że jeżeli w to włożycie tyle serca, co dzisiaj w recytowanie polskich wierszy, to będziecie kimkolwiek zechcecie być, a mam nadzieję, że wielu z was będzie rozwijało ten talent, i że będziemy mogli was w przyszłości podziwiać jako wspaniałych aktorów i artystów – mówił Janusz Bilski.

– Długo zastanawialiśmy się, które dzieci mówiły najładniej i doszliśmy do wniosku, że wszystkie dzieci zwyciężyły – mówił przedszkolakom Andrzej Rus, wręczając każdemu uczestnikowi dyplom oraz książkę z bajkami.

– Kiedyś przedszkola startowały razem ze szkołami. Tam szanse przedszkolaków na zdobycie nagrody były raczej nikłe – wspomina Maria Przywara, dyrektor przedszkola w Lesznej Dolnej, z którego przyjechała dwójka starszaków – Zuzia i Mateusz. – W tym roku niestety nie przyjechało zaprzyjaźnione przedszkole z Tychów – dodała Maria Przywara.

Przegląd organizuje przedszkole w Lesznej Dolnej wspólnie z Zarządem Głównym Macierzy Szkolnej w RC. Impreza została dofinansowana przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

AM

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test