CIESZYN / Starsi mieszkańcy Cieszyna pamiętają albo przynajmniej słyszeli o młynie i piekarni firmy „Hermann Eisner i syn”. Te od XX wieku działały przy ulicy Frysztackiej 61. Dokumenty rodziny Eisnerów wzbogaciły ostatnio kolejcję rękopiśmiennych zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.

– Już przed kilkoma laty do Książnicy trafiły dokumenty odnoszące się do historii owego przedsiębiorstwa: efektowny pergamin z 1761 roku dotyczący kupna młyna na Frysztackim Przedmieściu przez Adama Duławę, umowa kupna młyna przez Hermanna Eisnera (1868-1942) w 1907 roku, poza tym plany budowlane młyna i piekarni i inne dokumenty – zdradza Anna Rusnok z Książnicy.

Niewielka kolekcja poszerzyła się o kolejne materiały z rodzinnego archiwum Eisnerów. Dotyczą one przede wszystkim syna Hermanna, Arnolda Eisnera (1898-1973) i jego żony Emilii (1905-1998).

– Dowiadujemy się z nich nie tylko tego, kiedy Arnold Eisner poślubił Emilię z domu Morcinek i że z tego powodu przeszedł na wiarę katolicką, ale i tego na przykład, że ten Żyd z urodzenia, oficer, najpierw wojska austriackiego, a potem wojska polskiego, otrzymał Śląski Krzyż Powstańczy za dostarczanie chleba, a prawdopodobnie i broni, polskim powstańcom podczas III powstania śląskiego. O tym zaświadczali polscy oficerowie Franciszek Barteczek i Ludwik Skrzypek – dodaje Anna Rusnok.

Oprócz tego w zbiorze znajduje się też pismo pułkownika Bronisława Warzyboka, dowódcy 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. Dziękuje w nim Arnoldowi Eisnerowi za „solidne i terminowe wywiązanie się w dostarczaniu chleba dla wojska w czasie akcji Zaolzańskiej” w 1938 roku.

– Wspomnieć tutaj należy także o dokumentach seniora rodu, Hermanna Eisnera, który zmarł w dramatycznych okolicznościach w 1942 roku: świadectwach ukończenia przez niego w Karwinie nauki piekarskiego rzemiosła z 1896 roku, oraz legitymacji z numerem 57, wystawionej dla niego przez cieszyńską gminę żydowską w czasie II wojny światowej – opisuje Anna Rusnok.

 

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test