piec-8OSTRAWA / Urząd Wojewódzki w Ostrawie zakończył w ubiegłą środę nabór wniosków dotacyjnych na wymianę starych kotłów za nowe, ekologiczne.

Urząd Wojewódzki przyjął do 20 marca 4573 wniosków, łączna wnioskowana kwota wynosi 598 mln koron. Jest to o 842 wniosków więcej, niż przewidziano w ramach programu dotacyjnego. Ludzie wnioskowali o kwotę wyższą o 108 mln koron.

Jednocześnie uzgodniono, że hetman Województwa Morawskośląskiego będzie rozmawiał z Ministrem Środowiska RC Richardem Brabcem o podniesieniu wysokości dotacji na kotły ekologiczne.

Hetman Województwa Morawskośląskiego powiedział, że istnieją dwie ewentualności. – Wierzę, że ministerstwo zrobi wszystko, aby zadowolić wszystkich zainteresowanych o dofinansowanie ekologicznego kotła – powiedział hetman.

Równocześnie dodał, że zwróci się do ministra o kolejne 250 mln koron z całkowitej puli 1,5 miliarda, które może czerpać województwo do roku 2020.

Jeśli Ministerstwo zgodzi się na podniesienie kwoty o 250 mln, Urząd Wojewódzki przyjmie wszystkie zgłoszone wnioski i natychmiast ogłosi kolejny program dotacyjny na pozostałą kwotę.

Gdyby jednak pula dotacyjna nie została przez Ministerstwo podniesiona, władze wojewódzkie mogłyby na okres przejściowy finansować wnioski z własnego budżetu.

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test