Juwenalia 2016 9723CZESKI CIESZYN / Wczoraj rano w pociągu w kierunku z Mostów koło Jabłonkowa do Cieszyna było słychać donośne – Ostatni dzwonek!!!

Tegoroczni maturzyści prezentowali się w najróżniejszych maskach zdobywając datki – niektórzy w stroju góralskim i cieszyńskim z kapelą, inni w strojach bajkowych, np. – Pata i Mata.

W Czeskim Cieszynie uczniowie szkół średnich obchodzili Juwenalia na Rynku CSA, gdzie o godz. 10.00 stanął uroczysty korowód uczniów czeskocieszyńskich szkół średnich.

Na czele korowodu kroczyła para królewska z czeskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Na rynku burmistrz Vít Slováček przekazał uczniom symboliczny klucz od miasta.

W programie wystąpili uczniowie czeskocieszyńskich szkół średnich: czeskiego gimnazjum, Akademii Handlowej, Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Cz. Cieszynie, Szkoły Średniej Albrechta oraz zaproszeni goście. Dla uczestników przygotowano wiele konkursów, poszczególne szkoły prezentowały się w stoiskach.

Zagrała także Szkapa z Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego. – Przedstawimy skecz pt. Galeria – mówiły dziewczyny ze Szkapy przed wejściem na scenę.

Oficjalny program na rynku zakończył się około godz. 12.30. Po zakończeniu tej części dzisiejszych Juwenaliów od był się mecz piłki nożnej w Parku A. Sikory.

AM

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test