MILIKÓW / Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Milikowie-Centrum kojarzy się najczęściej z wyśmienitym zespołem teatralnym. Jednak to nie jedyna aktywność tego Koła.

  O bogatej działalności i planach na przyszłość rozmawiano podczas Zebrania Członkowskiego, które odbyło się 28 lutego w Domu PZKO.

  W Kole oprócz zespołu teatralnego spotyka się na regularnych spotkaniach Klub Kobiet, działa też Klub Seniora i Klub Młodych.

  Pierwszą imprezą w roku organizowaną wspólnie z Macierzą Szkolną jest Bal. W ubiegłym roku wystąpił na nim zespół Rytmik oraz para taneczna z zespołu Elan.

  Koło ściśle współpracuje z Miejscowym Kołem Macierzy Szkolnej. Dzieci ze szkoły występują m.in. na Zebraniach Członkowskich, Macierz w Domu PZKO organizuje swoje tradycyjne imprezy.

  Co roku na Wielkanoc wspomniany zespół teatralny przygotowuje premierę sztuki napisanej w gwarze. Od kilku już lat współpracuje z parą autorską Janem Czudkiem i jego żoną Ireną. W ubiegłym roku napisali dla zespołu sztukę pt. „Wachtorz”.

  Jej premiera cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem,  zespół grał w okolicznych MK PZKO, zaproszono go nawet na Słowację. W sumie sztukę zagrano 11 razy.

  Również w tym roku przebiegają już intensywne próby, tym razem do spektaklu pt. „Stary pachoł, czyli Błogosławióny dóm, jak żeś je w nim sóm”. Premiera zaplanowana jest na niedzielę wielkanocną.

  Koło organizuje wycieczki dla swoich członków. W tej na Jaworowy wzięło udział ponad 30 osób. W listopadzie Koło pojechało na dwudniową wycieczkę aż do Wiednia i do Valtic.

  Na utrzymanie Domu PZKO trzeba zarobić, dlatego też członkowie Koła zakasują rękawy i szykują stoisko na Dzień Milikowa oraz na Gorolski Święto. Na to ostatnie przygotowują też wóz alegoryczny, który reprezentuje ich w korowodzie. W ubiegłym roku na wozie strzyżono owce.

  W październiku Klub Kobiet zaprosił na wystawę pt. „Świąteczne inspiracje”, która spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem. Klub spotyka się dwa razy w miesiącu, pracuje w nim 11 pań.

  Klub Seniora razem z Klubem Kobiet wyjeżdżają też na wspólne wycieczki. W roku ubiegłym odwiedzili Trójwieś, gdzie byli m.in. w Muzeum na Grapie, w Koniakowie podziwiali największą na świecie koronkową serwetkę.

  Na Zebraniu Członkowskim przedstawiono też plan działania na następny rok, w którym oprócz tradycyjnych imprez zaplanowano prelekcję Daniela Kadłubca na temat gwary.

  Tagi: , , , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test