Ustawa wyborcza zaakceptowana przez Zgromadzenie Narodowe jasno mówi o tym, że w nowych radach narodowych kobiety wezmą gremialny udział. Kobiety naszej ojczyzny zaszeregowały się masowo do budowania socjalizmu i cieszą się poważaniem na wszystkich odcinkach pracy.

  W radach narodowych czekają na kobiety wielkie zadania na wszystkich odcinkach naszej rozbudowy, zwłaszcza w szkolnictwie, kulturze, w zdrowotnictwie, w rolnictwie, w zaopatrzeniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.

  W myśl niezapomnianego towarzysza Klementa Gottwalda, który powiedział: „Dla kobiet stoją w demokracji ludowej wszystkie drzwi otworem”, wierzymy i my z całą pewnością, że każda z Was w miarę swych zdolności realizować będzie te prawdziwe słowa i weźmie udział w kierowaniu państwem, gminą.

  Kobiety kraju ostrawskiego dobrze sobie przypominają, przede wszystkim one w czasach republiki burżuazyjnej niosły na swoich barkach ciężar niezmiernego ucisku gospodarczego i wykorzystywania.

  Dzisiaj kobiety nasze u boku mężczyzn pracować mogą na przednich stanowiskach w radach narodowych, mogą zabezpieczać dobrobyt swych dzieci i wszystkich ludzi.

  Kobiety, wprowadźcie w życie swe prawa, udzielone wam przez ustrój ludowo-demokratyczny!

  (Do wszystkich kobiet okręgu ostrawskiego. „Głos Ludu”  nr 42, 8.4.1954)

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA Kapela Lipka
   REKLAMA Uroczysta akademie

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test