CZESKI CIESZYN / W środę 16 marca w Salce konferencyjnej Bajka odbyło się zebranie Sekcji Śpiewaczo-Muzycznej ZG PZKO. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele czternastu chórów zaolziańskich, nie tylko PZKO-wskich.

  Z przedstawicielami chórów spotkali się prezes ZG PZKO Jan Ryłko oraz menedżer projektów ZG PZKO Leszek Richter. Mówiono między innymi o terminach naborów wniosków dotacyjnych do różnych instytucji.

  Prezes Jan Ryłko zachęcał obecnych przedstawicieli chórów do aktywnej współpracy z ZG PZKO. Proponował, by przesyłali zaproszenia na imprezy, które biuro ZG PZKO zamieści na stronach internetowych www.pzko.cz. — To jest też dla was reklama – wyjaśniał.

  Leszek Richter z kolei zachęcał do śledzenia stron PZKO, gdzie znajdują się aktualne informacje nt. naboru wniosków dotacyjnych do różnych instytucji. — Do 24 marca można składać w Konsulacie RP w Ostrawie wnioski  dotacyjne na imprezy, które odbędą się w drugim półroczu tego roku — przypomniał chórzystom.

   W pierwszej połowie czerwca odbędzie się też w ZG PZKO szkolenie dla Sekcji PZKO oraz Miejscowych Kół PZKO dotyczące składania wniosków dotacyjnych na rok 2017. Na to spotkanie zaproszono również przedstawicieli chórów.

  Przewodniczący Sekcji Tomasz Piwko podkreślił, że już dziś trzeba myśleć o planach na rok 2017 i 2018. W roku 2017 będzie świętował jubileusz np. Chór Męski Gorol, na rok 2018 przypada 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 100-lecie powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.

  Kolejne spotkanie Sekcji Śpiewaczej ZG PZKO, na którym zostaną bliżej omówione plany na rok 2017, powinno się odbyć we wrześniu.

  AM

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA Kapela Lipka
   REKLAMA Uroczysta akademie

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test