PUŁTUSK / W sobotę i niedzielę 6-7 lutego odbyło się w Domu Polonii w Pułtusku IX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Jednym z punktów programu było wybranie nowych władz stowarzyszenia.

Delegaci wykonali doboru prezesa. Został nim ponownie Longin Komołowski. Dalsze wybory dotyczyły Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

Podczas zebrania rozpatrzono sprawozdania Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia w latach 2012-2016, a ustępującym władzom udzielono absolutorium.

Podczas obrad przyjęto zmiany w statusie organizacji i określono główne kierunki działań Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA
REKLAMA

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test