senatWARSZAWA / Pieniądze na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą ponownie znalazły się w budżecie Kancelarii Senatu. W związku z tym marszałek Stanisław Karczewski rozpoczął konsultacje ze środowiskami polonijnymi oraz współpracującymi z nimi organizacjami pozarządowymi.

Marszałek stwierdza, że jest to powrót do dobrych praktyk z 26-letniego okresu sprawowania przez Senat opieki nad rodakami w świecie.

Równocześnie zaprasza do dialogu, wymiany poglądów, zgłaszania propozycji i uwag służących udoskonaleniu modelu opieki polskiego państwa nad Polonią i Polakami za granicą.

– W związku z tym zwracam się z prośbą do środowisk polonijnych oraz współpracujących z nimi organizacji pozarządowych o wyrażenie opinii, zgłoszenie propozycji i uwag dotyczących Państwa doświadczeń z realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz współpracy z organami władzy publicznej w ostatnim ćwierćwieczu. Będzie to pomocne w ocenie kondycji środowisk we wzajemnych relacjach na przyszłość – pisze marszałek w liście do organizacji.

Uwagi można przesyłać do końca marca 2016.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test