CZESKI CIESZYN / W ramach projektu „Piszmy razem” ogłaszamy konkurs na reportaż, recenzję i wywiad dla uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej.

Uczestnicy mogą przesłać maksymalnie po jednym tekście w każdej kategorii. Teksty nie muszą być wcześniej publikowane w pisemkach szkolnych. W konkursie mogą wziąć udział również uczniowie tych szkół, w których nie ma pisemek szkolnych. Warunkiem udziału w konkursie nie jest też uczestnictwo szkoły w warsztatach dziennikarskich „Piszmy razem”.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Prace można przesyłać w języku polskim o dowolnej tematyce do 30 czerwca 2016 r. na adres redakcji miesięcznika „Zwrot” (ul. Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cieszyn) z dopiskiem Konkurs „Piszmy razem”.

Projekt był zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa szkolnictwa, młodzieży i sportu w ramach programu dotacyjnego Wsparcie kształcenia w językach mniejszości narodowych i wychowania wielokulturowego w roku 2016.

Tagi: ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test