CIESZYN / Z okazji Dnia Myśli Braterskiej spotkali się w sobotnie przedpołudnie w Hufcu Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie seniorzy z Harcerskiego Kręgu Seniora „Zaolzie” z druhnami i druhami zaprzyjaźnionych Kręgów Seniora z prawego brzegu Olzy oraz młodymi harcerzami z 14. Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej „JOT”, która wspólnie z Kręgiem Seniora „Korzenie” przygotowała sobotnie zgromadzenie harcerskiej braci.

Druhna Stefania Piszczek – przewodnicząca kręgu „Zaolzie” opowiedziała o druhu Tadeuszu Niemczyku – pierwszej ofierze wojny w Stonawie. Wspominała, że pisał o nim Tadeusz Kopoczek.

Na spotkaniu obecni byli także członkowie rodziny Tadeusza Niemczyka – bratanek Zdzisław Niemczyk i bratanica Helena Śliż, którzy opowiedzieli o swym krewniaku.

Druhowie seniorzy z obu brzegów Olzy wspominali natomiast, jak po wojnie harcerze na rowerach jeździli do Bielska-Białej, by odnaleźć jego grób. I dopiero w zeszłym roku harcerze z zaprzyjaźnionego kręgu seniora z Bielska odnaleźli na cmentarzu ewangelickim mogiłę bohatera.

Druh Władysław Kristen wspominał, jak w 2004 roku nawiązała się współpraca zaolziańskich seniorów harcerskich z kręgiem seniora „Korzenie”, harcerze karwińscy z kolei nawiązali kontakt z hufcem w Radlinie.

A właśnie w związku z poszukiwaniami grobu Tadeusza Niemczyka nawiązano też kontakt z harcerzami z Bielska.

Obecni zwrócili uwagę na to, że choć kręgi harcerskich seniorów z obu brzegów Olzy współpracują ze sobą już od dawna, spotykają się, organizują wspólne harcerskie imprezy, to na próżno szukać współpracy pomiędzy harcerską młodzieżą z obu podzielonych granicą państwową brzegów rzeki. A przecież po obu stronach działają polskie drużyny harcerskie.

Dlatego druh Władysław Kristen obiecał młodym harcerzom nawiązać kontakty z harcerzami z Zaolzia.

indi

Tagi: , , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test