MOSTY KOŁO JABŁONKOWA / Do domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa przybyło na sejmik gminny w piątek 19 lutego dziewięć osób. W gminie mieszka 600 Polaków. W pierwszej części spotkania, jak to na sejmikach bywa, prezes Kongresu Polaków Józef Szymeczek przedstawił działalność organizacji, omówił wszystkie dokonania Kongresu Polaków w RC oraz podkreślił zebranym wagę i funkcję instytucji.

W drugiej części spotkania odbyła się otwarta dyskusja, która odnosiła się m.in. do nieścisłości podanych w  wydanej przez KP publikacji  „Wizja 2035”.

Krytykowano na przykład rozdział poświęcony szkolnictwu, a konkretnie błędne dane dotyczące liczby małżeństw mieszanych wysyłających dzieci do polskich szkół podstawowych.

– Na podstawie jakich danych Kongres Polaków twierdzi, że 60 proc. uczniów pochodzi z małżeństw mieszanych? Skąd są takie statystyki? Nikt się do nas w tej sprawie nie zwrócił – zarzuciła Prezesowi KP Urszula Czudek, dyrektorka PSP im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie.

Dodała, że w szkole przeprowadzono ankietę na ten temat dopiero niedawno, a wynik znacząco różni się od danych podawanych przez KP.

Omówiono też stwierdzenie prezesa KP Józefa Szymeczka, że w polskich szkołach nauczyciele używają gwary nawet podczas lekcji.

Taka uwaga oburzyła obecne na spotkaniu dyrektorki szkół w Jabłonkowie i Mostach koło Jabłonkowa, które zgodnie twierdziły, że w ich placówce nie uczą nauczyciele, którzy używaliby gwary jako języka wykładowego. Przyznały, że podczas przerw dzieci używają w większości wypadków gwary.

Podczas sejmiku w Mostach można było usłyszeć podzielone zdania na temat używania gwary i języka polskiego na co dzień. Prezes KP skrytykował np. użycie gwary w nazwie roboczej planowanej inicjatywy ZG PZKO Muzeum Zaolzia, gdzie miałby się pojawić zwrot „hań downi”.

– Jeżeli chcemy zachować polskość na tym terenie, to w żadnym wypadku nie możemy używać „tustelanizmów” – twierdził prezes Szymeczek. Z tym nie zgodził się Karol Kufa, który odparł, że mówienie czystą polszczyzną na Balu Gorolskim albo na Gorolskim Święcie byłoby sztuczne i że gwary, w której zostaliśmy wychowani, nie powinniśmy niszczyć.

Natomiast prezes KP podkreślił, że razem z językiem polskim na Zaolziu zaniknie również gwara.

W Mostach koło Jabłonkowa mieszka 600 Polaków. Na Zgromadzenie Ogólne wybrano trzech delegatów. Funkcję pełnomocnika gminy w dalszym ciągu pełnił będzie Erwin Turek. Delegatami na ZO, które odbędzie się 23 kwietnia, wybrano: Erwina Turka, Romana Martynka oraz Bronisława Wacławka. Rezerwową została Maryla Hlávka-Kraina.

AM 

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Benefis Karola Suszki

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Dozynki slaskie

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test