Wyst.-kalend.-Ksiaznica3681CIESZYN / Dobiegła końca realizacja kolejnego etapu digitalizacji zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.  Do postaci cyfrowej przeniesiono nie tylko dorobek Tadeusza Regera – polityka i działacza niepodległościowego, ale też materiały, które w dużej mierze dotyczą Zaolzia. Chodzi o Archiwum dr. Józefa Mazurka oraz prace Henryka Trzaskalika.

Zdigitalizowano dziesięć najważniejszych jednostek Archiwum dr. Józefa Mazurka zawierających obszerną i bardzo szczegółową dokumentację losów mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, głównie Zaolzia, w okresie niemieckiej okupacji w latach 1939-1945.

Lekarz Józef Mazurek pisał m.in. o historii Karwiny, Jabłonkowa, Boconowic, Bukowca, Piosku, Herczawy, Łomnej Dolnej i Górnej, Mostów. Podjął też np. temat  losów księży ewangelickich ze Śląska Cieszyńskiego podczas II wojny światowej.

Do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej trafiły także prace Henryka Trzaskalika (1900-1986), zaolziańskiego działacza społecznego i kulturalnego, regionalisty, wieloletniego kronikarza Suchej Górnej.

Jeden z tekstów zatytułowany jest „Jak Czesi pisali w Górnej Suchej Kronikę gminną”. Dostępne są też kroniki Suchej Górnej z lat 1918-1939, 1939-1956, 1964.

W zbiorach Książnicy Cieszyńskiej możemy też znaleźć tzw. Teki Regera, czyli dokumenty i akta urzędowe, notatki, korespondencję, druki ulotne etc. związane bezpośrednio z postacią Tadeusza Regera, bądź też z osobami, organizacjami i instytucjami, z którymi współpracował.

Czytaj również: Archiwalne „Zwroty” w komputerze osobistym

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test