JABŁONKÓW / Leszek Richter z ruchu politycznego Soužití-Wspólnota w Jabłonkowie opuścił koalicję. W liście do burmistrza Jiřego Hamroziego podał dwa powody swojej decyzji.

Pierwszym było głosowanie członków koalicji przeciwko przekazaniu Lasku Miejskiego Miejscowemu Kołu PZKO w Jabłonkowie. Drugim powodem był wybór Jana Turoňa na przewodniczącego Komisji ds. Mniejszości Narodowych.

Zgodnie z ustawą przewodniczącym komisji ds mniejszości narodowych może być członek rady miejskiej niezależnie od narodowości. Ustawa określa tylko , że przedstawiciele mniejszości muszą tworzyć co najmniej połowę komisji.

– Jest dla mnie rzeczą zupełnie niezrozumiałą, dlaczego pomimo tego, że członek koalicji Marcin Filipczyk zgłosił moją kandydaturę na przewodniczącego Komisji ds Mniejszości Narodowych, wysunął pan kontrkandydata Jana Turoňa – pisał Richter w liście do burmistrza.

– W taki oto sposób MK PZKO Jabłonków nie ma w komisji swojego członka – tłumaczy Richter.

– Jestem rozczarowany postawą Wspólnoty – stwierdza natomiast burmistrz Jiří Hamrozi. – Nie znam dobrze pana Richtera, uważam więc, że lepszym rozwiązaniem było wybranie na przewodniczącego Komisji ds Mniejszości Narodowych pana Jana Turonia – wyjaśnia burmistrz.

Koalicja w Jabłonkowie powstała po wyborach w 2014 roku. Po jej utworzeniu ČSSD, która wygrała wybory, znalazła się w opozycji.

Koalicję po wyborach tworzyło 5  ugrupowań politycznych:  KDU-ČSL, ODS, Soužití-Wspólnota, ANO oraz SNK – Jablunkov 2014. Razem mieli 14 mandatów z 21.

Wspólnota ma w radzie miasta jednego przedstawiciela. Opuszczenie koalicji nie zmieni układu sił politycznych w mieście.

Czytaj również: Lasek Miejski nie dla PZKO

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test