Trzyniec wspierał w ramach dotacji również zespół Oldrzychowice

TRZYNIEC / Organizacje działające na terenie Trzyńca z niecierpliwością oczekiwały na to, kiedy będą mogły aplikować o dotację na swoją działalność kulturalną i sportową. Mamy dla nich pozytywną informację – już można pobrać odpowiednie formularze ze stron miasta. I mniej pozytywną – zmieniły się warunki aplikowania o dotację.Wnioski można  składać od 19 do 29 lutego.

Wnioskodawcy jednak muszą uważać, by nie przekroczyć liczby składanych projektów. W tym roku każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek na całoroczną działalność oraz maksymalnie 3 wnioski na imprezy.Uważać też trzeba na wysokość dotacji, o którą organizacje wnioskują. Ratusz postanowił ją ograniczyć do 50 tysięcy koron. I to nie na jeden wniosek. Zgodnie z opublikowanymi na portalu miasta warunkami, suma wnioskowanej dotacji wszystkich złożonych w tym roku wniosków nie może przekraczać 50 tysięcy koron.

W tym roku miasto postanowiło przeznaczyć na dotacje na działalność kulturalną i sportową 1 milion koron. W roku ubiegłym w tymże programie dotacyjnym było 2 100 000 koron.

Burmistrz miasta Trzyńca Věra Palkovská jednak tłumaczy, że w rzeczywistości nie dojdzie do obniżenia kwoty, którą miasto przekaże w tym roku organizacjom działającym na terenie miasta na polu sportu i kultury.

Oprócz pieniędzy, które zostaną rozdzielone w ramach konkursu dotacyjnego, miasto liczy jeszcze z dodatkowymi środkami, które przekaże na działalność kulturalną i sportową. Te pieniądze będą wypłacane na podstawie wniosków indywidualnych, które mogą być składane w ciągu całego roku, najlepiej jednak przekazać je miastu do 30 września. O ich przyznaniu decydować będzie zarząd, ew. rada miasta.

– Miasto Trzyniec planuje w roku  2016 przeznaczyć na wsparcie działalności sportowej i kulturalnej tę samą kwotę, co w roku 2015, czyli 2 100 000 koron. Zgodnie z obowiązującą legislatywą będzie 1 milion koron rozdysponowany w ramach programu dotacyjnego. Resztę kwoty, czyli  1 100 000 koron, miasto przekaże organizacjom na podstawie wniosków indywidualnych – wyjaśnia Šárka Szlaurová, rzecznik trzynieckiego ratusza.

(HS)

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test