IMG_7854OSTRAWA / Polacy z Zaolzia spotkali się we wtorek w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie na Spotkaniu Świątecznym.

Z zaproszenia konsula generalnego Janusza Bilskiego skorzystali przedstawiciele polskich organizacji i instytucji z Zaolzia i Ostrawy. Obecni byli m.in. prezesi ZG PZKO Jan Ryłko oraz Kongresu Polaków w RC Józef Szymeczek. Zaproszeni zostali również prezesi Miejscowych Kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Wspaniałą świąteczną atmosferę wprowadziła utalentowana pianistka Ema Trávníček, która wykonała m.in. polską kolędę Lulajże Jezuniu.

O tym, jak ważne jest miłosierdzie, mówił do zebranych po polsku ordynariusz diecezji ostrawsko-opawskiej, ks. bp. František Václav Lobkowicz. Obecny na spotkaniu był również zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W., ks. bp. Jan Wacławek.

– Jestem z państwem tutaj od września dopiero, ale muszę powiedzieć, że te wszystkie imprezy i wydarzenia, w których uczestniczyłem, są wspaniałe. Chciałbym za to państwu podziękować również przy okazji tego dzisiejszego spotkania – powiedział do zebranych konsul generalny Janusz Bilski.

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test