IMG_6040_iJABŁONKÓW / Członkowie jabłonkowskiego MK PZKO podsumowali projekt  Mnożenie przez dzielenie – Edukacja dla Integracji.

Trwająca dwa lata inicjatywa została zrealizowana przez dziewięć organizacji partnerskich z różnych krajów Unii Europejskiej, w tym Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie. Projekt wprawdzie zakończył się pod koniec lipca, jednak jego ostatecznych podsumowań i rozliczeń dokonano jesienią.

img_6129_i– Przez wiele lat pracowałam w instytucjach publicznych i choć była to praca satysfakcjonująca, zawsze brakowało mi bezpośredniego, szybkiego wpływu na bieg wydarzeń dotyczących ludzi z mojego najbliższego otoczenia, którzy potrzebowali wsparcia. Wtedy założyłam stowarzyszenie i znalazłam sposób na aktywność zawodową, w której się realizuję. „Integracja” zaczęła od projektów na rzecz naszych sąsiadów Romów, potem stopniowo poszerzała zakres działań – mówi Jadwiga Milewska założycielka i prezes Stowarzyszenia „Integracja” w Suwałkach.

img_6197_i

W ramach projektu też powstał „biulEDIn” – kwartalnik opisujący działania i efekty projektu, organizacje partnerskie i promujący ideę uczenia się przez całe życie. Publikacja informowała m.in. o konferencjach, warsztatach, spotkaniach, wizytach studyjnych, dyskusjach czy wystawach, które odbyły się w ramach spotkań partnerskich tzw. „mobilności”.

– Zapoznałem się ze sposobami i metodami pracy nad integracją osób dorosłych ze środowisk mniejszości reprezentowanych przez poszczególnych partnerów. Ciekawym i wartościowym doświadczeniem była wizyta w szkole romskiej oraz Ośrodku Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach, w szczególności prezentacja filmowych etiud na temat grup etnicznych i religijnych zamieszkujących miasto – mówił Leszek Richter z Jabłonkowa.

Właśnie dzięki tym spotkaniom tzw. „mobilnościom” dochodziło do wymiany doświadczeń. Przy okazji realizacji tych spotkań uczestnicy mieli możliwość doskonalenia umiejętności językowych. W dodatku partnerzy znacznie podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania: projektami, ludźmi, organizacją, komunikacją, czasem, itp. Rozwinęli także umiejętności w zakresie współpracy partnerskiej, pracy w grupie, wspólnego rozwiązywania problemów, ewaluacji, itd.

Powstała też publikacja końcowa pt. „Lekcje integracji”, która prezentuje zrealizowane działania, wypracowane rezultaty oraz zawiera porady i wskazówki metodyczne dla przyszłych użytkowników, którzy chcieliby skorzystać z doświadczeń zebranych przez partnerów w trakcie realizacji projektu.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Tagi:

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test