Konkurs Gwar II 7335CIESZYN / Wczoraj przebiegała w COK Domu Narodowym druga część Konkursu Gwar „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”. Przedpołudnie wypełnili swoimi występami przedszkolacy oraz uczniowie szkół z polskiej części Śląska Cieszyńskiego.

  – Nie ukrywam, że my najbardziej lubimy teksty z naszego terenu, więc wybraliśmy utwory Janiny Motylewskiej, Henryka Jasiczka czy Wandy Mider, teksty ogólnie znane i dopasowane do wieku dzieci – mówi Anna Głowinkowska, polonistka z zespołu szkół w Drogomyślu.

  Po południu wystąpili także wykonawcy z zaolziańskich szkół podstawowych i średnich.

  – Jest to fajna okazja do spotkania się z folklorem i pokazania też różnic. Wiadomo – co wieś, to inna pieśń. Ze strony polskiej mamy np. uczestników z Zebrzydowic i Simoradz, to są odleglejsze od Cieszyna miejscowości. Gwara tam jest inna, niż np. w Trójwsi, Jabłonkowie, Nydku. Naprawdę można rozróżnić, kto na co dzień posługuje się gwarą w domu, a kto wyuczy się tekstu na pamięć – mówi Łucja Dusek – Francuz.

  –  Jury zwraca uwagę na poprawność gwary, wartość poznawczą tekstu, na ubiór wykonawcy – to wszystko składa się na ogólną ocenę. Poziom jest zróżnicowany, tym bardziej cieszy nas, że impreza ma coraz większą popularność – mówi Leszek Richter, prezes Sekcji Ludoznawczej ZG PZKO.

  AM

  Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą“ za pośrednictwem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie i Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test