OSTRAWA / Jak kształtowały się stosunki czesko-polskie? Odpowiedzi na to pytanie można poszukać na wystawie „Sąsiedzi bliscy czy dalecy? Kontakty czesko-polskie na przestrzeni wieków”.Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w poniedziałek w ostrawskiej hali Gong. Wystawa opisuje czesko-polskie kontakty od średniowiecza po dzień dzisiejszy na płaszczyźnie językowej i kulturowej. Pozwala spojrzeć na styczne punkty w historii tych dwu narodów. Może być również impulsem do dyskusji na temat tego, jak stosunki czesko-polskie kształtują się dzisiaj i jaki wpływ miała na nie historia.

Wystawę obejrzeć można jeszcze do 24 listopada. Jest to wystawa objazdowa, do Ostrawy trafiła z Pragi z galerii Lucerna, gdzie była wystawiona po raz pierwszy.

Wystawa przygotowana została przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest częścią projektu, którego głównymi partnerami zostały Akademia Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytet w Ostrawie oraz fundacja Silva Rerum Polonarum.

Opracował ją profesor Marek Cetwiński, skonsultował i przetłumaczył na język czeski dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego Aleš Zářický. Podczas ostrawskiego wernisażu Aleš Zářický otrzymał z rąk Jacka Milera, dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narowodwego Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej za wieloletnie zaangażowanie  w promocję kultury polskiej.

– W moim odczuciu to jest bardzo ważna wystawa pokazująca momenty, które na przestrzeni wieków łączyły Polaków i Czechów – stwierdził podczas wernisażu konsul generalny Janusz Bilski, który objął patronat nad wystawą.

– Rok temu na Uniwersytecie Ostrawskim miał miejsce początek projektu, który ma na celu opracowanie wspólnego polsko-czeskiego dziedzictwa kulturowego. W miarę przypływu materiałów zgodnie z założeniem będą publikowane w języku polskim i czeskim katalogi – zapowiedział Jacek Miler.

Dodał, że celem wystawy nie jest przedstawienie całości tematu. – Ma ona, jak każda inna wystawa, wzbudzić zainteresowanie, pobudzić odwiedzających do zgłębienia problematyki – powiedział Miler.

Tagi: , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test