Nowy rząd Beaty Szydło deklaruje zdecydowane zwiększenie zainteresowania sprawami Polaków mieszkających poza granicami, z silnym akcentem na rodaków mieszkających na Wschodzie. Osobami, zarówno w rządzie jak i w Sejmie, którym będą podlegać te kwestie, zostali politycy Prawa i Sprawiedliwości od lat angażujący się w pomoc mniejszości polskiej, przede wszystkim w krajach b. ZSRS.

Sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP odpowiedzialnym za sprawy polonijne został Jan Dziedziczak, który już wcześniej, jako poseł na Sejm zajmował się problematyką polonijną i repatriacyjną. Natomiast na czele sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą stanął Michał Dworczyk, inicjator oraz główny autor ustawy o Karcie Polaka.

Dworczyk w swym sejmowym wystąpieniu w dniu zaprzysiężenia rządu 18 listopada zapowiedział m.in. przygotowanie przez rząd PiS ustawy o opiece Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

– To będzie ustawa która uporządkuje kwestie opieki państwa polskiego nad Polakami poza granicami kraju, z drugiej strony uczyni tę opiekę bardziej efektywną.

Dodał, że rocznie 180 mln zł z budżetu kierowane jest dla mniejszości polskiej i Polonii, natomiast środki te są rozdysponowywane przez siedem ministerstw, co jego zdaniem zdecydowanie zmniejsza efektywność pomocy.

* * *

Środowiska polskie i polonijne wielokrotnie krytykowały dotychczasowy sposób wspierania swoich działań przez Warszawę. Niewykluczone, że rządzącemu PiS-owi uda się uporządkować te kwestie, jednak nie można mieć złudzeń co do tego, że głównymi beneficjentami pomocy państwa będą, jak dotychczas, Polacy mieszkający na b. Kresach Wschodnich i w Kazachstanie.

jc

Na zdjęciu Jan Dziedziczak podczas wizyty na Zaolziu latem 2013 r.

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Kino z polskim akcentem
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test