ZAOLZIE / Spotkania z podróżnikami, uczestnikami eskapad w atrakcyjne turystycznie rejony świata zawsze cieszą się wielkim zainteresowaniem. Na prelekcje podróżnicze połączone z prezentacją zdjęć przychodzi najwięcej ludzi, potwierdzają organizatorzy takich spotkań w Miejscowych Kołach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego i bibliotekach, np. Bibliotece Miejskiej w Czeskim Cieszynie, która zaprasza na spotkania z cyklu Podróże Bliskie i Dalekie, czy Bibliotece Regionalnej w Karwinie w ramach cyklu Podróże Marzeń.

Jednym z zaolziańskich prelegentów jest Zygmunt Rakowski. Podróżnik, organizator wycieczek Miejscowego Koła PZKO Czeski Cieszyn-Centrum, wspaniały gawędziarz chętnie przyjmuje zaproszenia do Miejscowych Kół PZKO czy bibliotek w regionie, by opowiedzieć o swych wojażach i zaprezentować zrobione podczas podróży fotografie.

Był też gościem Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO w Czeskim Cieszynie, nawet regularnie w każdym semestrze wykłada na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gliwicach.

W październiku miał spotkanie pod nazwą „Liban, Syria, Jordania” w Miejscowym Kole PZKO Trzyniec-Osiedle, wczoraj w Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie mówił na temat „Azerbejdżan, Gruzja, Armenia”. Za tydzień o Bliskim Wschodzie, jakiego już nie ma, opowiadać będzie w Bibliotece Miejskiej w Czeskim Cieszynie.

– Bliski Wschód jest ostatnio popularny ze względu na sytuację polityczną. Byliśmy tam krótko przed wojną – wyjaśnia. – A oprócz tego wielkim zainteresowaniem cieszy się temat Wietnam.

Niejeden reportaż z tych interesujących wypraw ukazał się w „Zwrocie”, w ostatnich latach był to m.in. „Liban, Syria, Jordania”, „Od Olmeków do Ciudad de Mexico”, „Parki narodowe na zachodzie USA”. W jednym z najbliższych numerów zamieścimy relację Zygmunta Rakowskiego z wycieczki do Republik Kaukaskich.

(CR)

Tagi: , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test