CIESZYN / Poeci z całej Polski i krajów sąsiednich spotkali się w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ramach Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Zaolzie reprezentował Jan Branny, członek „Grupy Literackiej „63” , który, jak pozostali, odczytał jeden ze swych wierszy. Inicjatorem i organizatorem cieszyńskiego spotkania poetów był redaktor naczelny „Kalendarza Beskidzkiego” Jan Picheta, często goszczący nad Olzą. Spotkanie wzbogacił swoim występem wokalista i gitarzysta Mariusz Śniegulski.

Picheta zauważył nie tylko, że wystrój Sali Rzymskiej dawnego pałacu Larischów świetnie nadawał się do odbioru poetyckich słów, tak recytowanych, jak i wyśpiewanych. Podkreślił też, że miasto nad Olzą to miejsce urodzenia i pracy twórczej Jerzego Kronholda, a także, że to właśnie tu Julian Przyboś wydał swój awangardowy tomik poetycki „Sponad”.

Sam Festiwal Poezji Słowiańskiej to odbywające się w kilku miastach poetyckie spotkania, których inicjatorem i organizatorem  jest mieszkający w Warszawie poeta, krytyk literacki i tłumacz Aleksander Nawrocki.

(indi)

 

A oto wiersz, który na spotkaniu przeczytał Jan Branny:

 

Jak w mrowisku gdy zażgarosz

jak by jako rebelija

chłopy ślipia swe bałuszóm

– toć piekno bestyja

Dziołuszysko ryc nadymo

myrdo zadkiym, jak pies chwostym

idzie na swój posterunek

nad rzeczkym, pod mostym

Dała ji to robocisko notura zbabrano

od Ewy płeć słabo

na jurność zkozano

Tagi: , , , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test