Od dzisiejszego popołudnia Zaolzie uboższe jest o jednego ze swych piewców najszczerszych. O twórcę wierszy, opowiadań i sztuk teatralnych, publicystę, tłumacza. Po długiej chorobie zmarł Władysław Sikora z Czeskiego Cieszyna, ur. 10 maja 1933 r. w Boconowicach.

Był wiernym przyjacielem „Zwrotu”, często gościł w redakcji, dopóki zdrowie mu na to pozwalało. Przez kilka dziesięcioleci zamieszczał na łamach naszego miesięcznika nie tylko swoje wiersze i opowiadania, ale też artykuły o tematyce kulturalnej, felietony, analizy literackie, recenzje, teksty satyryczne.

Z zawodu był nauczycielem, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Ołomuńcu. Pracował najpierw jako nauczyciel, następnie został redaktorem rubryki kulturalnej i literackiej „Głosu Ludu”. W 1969 r. został zwolniony z pracy. Później był referentem do spraw organizacyjnych ZG PZKO, kierownikiem literackim Teatru Lalek Bajka, redaktorem „Ogniwa”.

Był jednym z założycieli zaolziańskiego Zrzeszenia Literatów Polskich. Współpracował z wydawnictwami prasowymi i kalendarzowymi po obu stronach Olzy.

Stał na czele grupy poetów, którzy wydali antologię „Pierwszy lot”. Jest autorem zbiorów poetyckich, m.in. „Próg”, „Lato”, „Kareł”, „Henryk Nitra”, „Tercyny”, „Gęste było życie – Hustý život býval”, wiersze drukował też w licznych antologiach.

Jego opowiadania i eseje ukazały się w zbiorach „Skrzyżowanie”, „Wielokropki”, „Ojcowizna”, jest autorem powieści „Za ojcem idę”, „Przelacz”.

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Slam poetry CZ-PL show
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test