PawlasOwystawa1HAWIERZÓW / W hawierzowskiej Galerii Radość można jeszcze do końca września obejrzeć wystawę twórczości malarza Oskara Pawlasa, zorganizowaną przez Miejski Ośrodek Kultury we współpracy z Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Hawierzowie-Suchej.

Oskar Pawlas (18.7.1924-21.4.2012) pochodził z Suchej Średniej (dziś Hawierzów-Sucha) i wierny pozostał jej przez całe życie. Zajmował się projektowaniem form przestrzennych i koncepcji wizualnych w budownictwie, jego sgraffita zdobią bloki mieszkalne w Hawierzowie.

Był malarzem związanym z Sekcją Literacko-Artystyczną PZKO. W 1991 r. został szefem jej Pionu Plastycznego, a po przekształceniu Pionu w Stowarzyszenie Artystów Plastyków PZKO jego prezesem. Po powstaniu w 2004 r. samodzielnego Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC stał się jego aktywnym członkiem.

– Oskar Pawlas był bardzo skromnym i nieśmiałym człowiekiem – mówił, otwierając 2 września wystawę, Władysław Owczarzy. – W pejzażu umiał się wypowiedzieć najpełniej, o czym przekonują nas jego obrazy. Miał doskonale opanowany warsztat. Jego malarstwo cechuje zwartość form i skupiona w sobie przestrzeń.

– Cały czas twórczo penetrował swoje otoczenie, nie ograniczając się do rodzinnych stron. Wszędzie odnajdywał wspólne znaki i symbole artystyczne, cały czas wierny swej koncepcji, polegającej na uprawianiu sztuki czytelnej, nieulegającej zmiennym modom. Dostarczał odbiorcom pogodnej, realistycznej wizji urokliwego świata przyrody, często wzbogaconego o architektoniczną działalność człowieka – podsumował Owczarzy.

PawlasOwystawa2

Na hawierzowskiej wystawie zgromadzono 35 obrazów z archiwum rodzinnego, najstarszy pochodzi z 1962 r., najnowszy z 2002 r. Kuratorem wystawy był Marek Chmiel.

Wystawa dobrze wpisuje się w kalendarz obchodów 60-lecia istnienia miasta Hawierzowa. Podczas wernisażu żona artysty Lidia Pawlas przekazała jeden z obrazów męża na ręce prezydenta miasta Daniela Pawlasa.

(CR)

Tagi: , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test