Jan PyszkoNAWSIE / Dziewięćdziesiąte urodziny obchodziłby dziś Jan Pyszko, poeta i tłumacz z Nawsia-Potoków, nauczyciel matematyki i fizyki, animator kultury. Bywał częstym gościem w redakcji „Zwrotu”, przynosił swoje nowe wiersze, z którymi pragnął zaznajomić czytelników, ale również artykuły innych autorów.

  Był jednym z twórców jabłonkowskiej Kawiarenki pod Pegazem. Jego pamięci (zmarł w 2008 r.) poświęcone zostało spotkanie poetyckie w Świętogóralskiej Kawiarence pod Pegazem podczas tegorocznego Gorolskigo Święta w Jabłonkowie.

  Działał w amatorskim ruchu teatralnym na Zaolziu, związany był z Sekcją Literacko-Artystyczną Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Tłumaczył wiersze z języka słowackiego i czeskiego.

  Sam zaczął pisać wiersze dość późno, najpierw publikował je w almanachach, antologiach poetyckich.  Jest autorem tomików „Pęknięta pieczęć”, „Potoki”, „Słowa jak kamienie”, „Żarna”, „Strzałą zieloną po…”,  „Kamyki światła” i polsko-czeskiego wyboru poetyckiego „Pęknięta pieczęć pocałunku – Puklá pečeť polibku”.

  Obszerną analizę twórczości poetyckiej Jana Pyszki zamieścimy w październikowym „Zwrocie”.

  (CR)

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test