ORŁOWA / Na zawsze pozostanie w pamięci setek orłowskich gimnazjalistów jako wymagający matematyk i fizyk ze swoistym poczuciem humoru. I choćby któremuś z uczniów zatarło się w pamięci nazwisko pedagoga, każdy zareaguje żywo na nadany mu przez nich przydomek – Radar. Profesor Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie Jan Szarowski zmarł 10 sierpnia po długiej i ciężkiej chorobie.

  Urodzony w 1942 r. w Orłowej przez całe życie związany był z tym miastem. Przez ponad czterdzieści lat uczył gimnazjalistów w filii w Orłowej, a później w klasach przeniesionych do Karwiny. W latach 1984-1996 był wicedyrektorem Polskiego Gimnazjum, odpowiedzialnym za tę jego filię. Był współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji, które po aksamitnej rewolucji odnowiło swoją działalność.

  Ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Karola w Pradze, uczył matematyki, fizyki, informatyki. Był jednak nie tylko nauczycielem, ale działaczem, który tworzył historię szkoły, przejmował się losem jej i uczniów, którzy do niej uczęszczali.

  We wspomnieniach zamieszczonych w publikacji „A jednak zostanie…”, wydanej z okazji stulecia założenia Polskiego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej, zadał pytania: „Czy rzeczywiście pracę nauczyciela w polskiej szkole na Zaolziu, podobnie jak pracę społecznika na rzecz polskości Zaolzia, traktować można tylko jako walkę z wiatrakami i pracę syzyfową? A może obrona »placówek Ślimaka« jest naszym fatum zaolziańskim?”

  W poniedziałek 17 sierpnia w sali obrzędów pogrzebowych w Orłowej-Mieście odbędzie się ostatnie pożegnanie cenionego pedagoga.

  (CR)

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test