CIESZYN / 11 sierpnia podsekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej RP Maciej Jankowski wręczył w Cieszynie Krzysztofowi Neściorowi, inicjatorowi i współtwórcy Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz Ośrodka Edukacji Obronnej ,,Garnizon” brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Odznaczenie to przyznaje się osobom, które m.in. „swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju”.

  Neścior jest znanym społecznikiem a obecnie i radnym do powiatu cieszyńskiego. Jako były żołnierz i uczestnik misji pokojowej w Kosowie cały czas interesuje się wojskowością zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym.

  Przed sześcioma laty zainicjował we własnym domu powstanie muzeum poświęconego 4 PSP, a kilka lat temu Ośrodka „Garnizon”. Wraz z kolegami bierze czynny udział w spotkaniach rekonstruktorów a także w uświetnieniu cieszyńskich uroczystości patriotycznych w mundurach historycznych. Neścior jest także współtwórcą Cieszyńskiej Kompanii Obrony Narodowej — pierwszej opartej na strukturach powiatu ochotniczej formacji obronnej w Polsce.

  I właśnie CKON miał okazję zwizytować wiceminister Jankowski. Składa się ona m.in. z żołnierzy rezerwy oraz młodzieży z cieszyńskich klas mundurowych, a szkolenia odbywa w Ośrodku „Garnizon”.

  — Oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej chcemy widzieć w powiecie na miejscu również wsparcie o charakterze wojskowym — zauważył Neścior. Ze swej strony Jankowski stwierdził, że MON wspiera tego typu oddolne działania.

  — Chcemy wykorzystać takie inicjatywy dla wzmocnienia możliwości tworzenia rezerw. Od nowego roku rozpoczynamy budowę systemu, który włączy organizacje proobronne w system obrony państwa, żeby tego typu formacje nie tylko mogły liczyć na wsparcie materialne, ale by również były elementem pewnej szerszej struktury – zapewnił na zakończenie Jankowski.

  Przedstawiciel polskiego MON miał również okazję zwiedzić muzeum, gdzie Neścior zapoznał go z historią 4 PSP oraz wkładem mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w walki podczas II wojny światowej.

  — Tutaj zaczęliśmy naszą działalność sześć lat temu, ja zbieram te rzeczy od dwudziestu lat, w sumie przez muzeum przewinęło się prawie 12 tys. osób. Nigdy nie korzystaliśmy z żadnych dofinansowań czy dotacji, bo uważam, że niekoniecznie trzeba zakładać fundacje i wyciągać rękę, żeby coś zrobić.

  Na zakończenie wiceminister wpisał się do księgi pamiątkowej: „Muzeum jest dowodem tego, jak wspaniałe owoce przynosi pasja i zaangażowanie. Chwała jego założycielowi.”

  (ÿ)

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA Kapela Lipka
   REKLAMA Uroczysta akademie

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test