ChwajolMUR1ORŁOWA / O celach, które przyświecały założeniu w 2006 r. w Czeskim Cieszynie Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, o współżyciu pokoleń i narodowości w regionie rozmawiano w orłowskim ratuszu podczas spotkania burmistrza Orłowej Tomáša Kučy z pomysłodawczynią MUR Danutą Chwajol.

  Danuta Chwajol, z zawodu lekarz pediatra, jest mieszkanką Orłowej-Lutyni. Działa w Miejscowym Kole PZKO, była członkinią Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie i przewodniczącą Rady Oświaty ZG PZKO.

  Przez osiem lat kierowała Międzygeneracyjnym Uniwersytetem Regionalnym, który stworzyła w celu poszerzenia oferty edukacji regionalnej na lewym brzegu Olzy. Zadaniem MUR było rozpowszechnianie wiedzy o Śląsku Cieszyńskim także wśród dorosłych, zainteresowanie tradycjami regionalnymi i uświadomienie społeczeństwu wartości swych korzeni bez względu na deklarowaną dziś narodowość.

  ChwajolMUR2Za aktywność na rzecz polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, krzewienie tradycji i kultury narodowej oraz podejmowanie działań na rzecz współpracy pomiędzy Czechami i Polską przyznany został Danucie Chwajol na mocy decyzji prezydenta RP Bronisława Komorowskiego postanowieniem z 13 listopada 2014 r. Złoty Krzyż Zasługi.

  Burmistrz Orłowej Tomáš Kuča przyjął Danutę Chwajol w ratuszu, by podziękować jej za zasługi na rzecz harmonijnego współżycia mniejszości narodowych w regionie.

  (CR)

  Tagi: , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test