JABŁONKÓW / Jak co roku podczas Gorolskigo Święta w Jabłonkowie swoje podwoje otwiera literacka Świętogóralska Kawiarenka pod Pegazem. W piątek 31 lipca o godz. 18,30 zaprasza do Domu PZKO w Jabłonkowie na spotkanie poświęcone pamięci poety Jana Pyszki z Nawsia-Potoków, który był przez wiele lat jednym z animatorów Kawiarenki pod Pegazem.

Jan Pyszko (17.9.1925–31.8.2008) był nauczycielem matematyki i fizyki, działał w amatorskim ruchu teatralnym na Zaolziu, związany był z Sekcją Literacko-Artystyczną Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, tłumaczył wiersze z języka słowackiego i czeskiego. Stosunkowo późno sam zaczął pisać wiersze, najpierw do almanachów, antologii poetyckich.

Zadebiutował tomikiem „Pęknięta pieczęć” (Kielce, 1988). W 1993 r. ukazują się dwa wybory wierszy Pyszki – „Potoki” (Opole, 1993), zawierające wiersze z lat 1969-1993, i „Słowa jak kamienie” (Warszawa, 1993) z posłowiem Wilhelma Przeczka. W zbiorze „Żarna” (Tarnów, 1998) znalazły się wiersze z lat 1994-1998.

Jan Pyszko doczekał się polsko-czeskiego wyboru poetyckiego „Pęknięta pieczęć pocałunku – Puklá pečeť polibku” (1999, Ołomuniec, Votobia) w przekładzie Františka Všetički.

Wyborowi „Strzałą zieloną po…” (Kraków – Jabłonków, 2003) towarzyszyło obszerne studium o poezji Pyszki autorstwa Drahomíra Šajtara i objaśniający esej Mieczysława Czajkowskiego z Białegostoku.

Ostatnim tomem wierszy Jana Pyszki były „Kamyki światła” (Nawsie, Urząd Gminy w Nawsiu, 2005), zawierające wiersze z lat 2000-2005 oraz czeskie przekłady pióra Stanisława Gawlika, Ireny Pyszki a Františka Všetički.

Jan Pyszko jest też autorem publikacji „Kawiarenka Pod Pegazem 1989-2002”, wydanej w 2003 r. przez Oficynę Literacką Kawiarenki Pod Pegazem Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie.

We wrześniu skończyłby 90 lat. Podczas spotkania w Świętogóralskiej Kawiarence pod Pegazem, której gośćmi będą żona poety Irena oraz córki, wspominać Jana Pyszkę będzie wieloletni przyjaciel Kawiarenki Janusz Wójcik z Opola, a jego twórczość przypomni Karol Suszka.

(CR)

Tagi: , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test