logo_czpl_iREGION / Szykują się kolejne fundusze na czesko-polską współpracę. Pod koniec czerwca został zatwierdzony przez Komisję Europejską Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska na okres 2014-2020.

Łącznie w budżecie tego programu na lata 2014-2020 jest 226,2 mln euro. Będą one przeznaczone na wsparcie współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, edukacji i podnoszenia kwalifikacji przyszłych absolwentów oraz współpracy instytucji i społeczności lokalnych. Większość środków zostanie przeznaczona na działania związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym regionu pogranicza polsko-czeskiego oraz rozwojem infrastruktury drogowej.

Na początku września podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego zatwierdzone zostaną pozostałe dokumenty Programu. Uczestnicy posiedzenia podejmą również decyzję w sprawie ogłoszenia naboru dla propozycji projektowych i wniosków projektowych.

Pierwsze wnioski będzie można składać już w grudniu.

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test