majorFirla2OSTRAWA / W siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie odbyła się 9 lipca uroczystość mianowania, na mocy decyzji ministra obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Koła Polskich Kombatantów w Republice Czeskiej Bronisława Firli na stopień majora. Wręczenia aktu mianowania dokonał attaché obrony Ambasady RP w Pradze płk Jacek Stec.

  majorFirla1Uczestników uroczystości powitała konsul generalna RP w Ostrawie Anna Olszewska. Przypomniała także o niedawnych 91. urodzinach Bronisława Firli. Złożyła weteranowi walk o wolność i niepodległość ojczyzny życzenia zdrowia, pomyślności, radości i natchnienia, które zawsze towarzyszyło jego życiu i czyniło to życie użytecznym także dla innych. Podziękowała mu za jego dokonania, za pomniki, tablice, za piękny wyraz talentu malarskiego, graficznego, rzeźbiarskiego, za działanie w ramach Koła Polskich Kombatantów, w służbie ojczyźnie.

  majorFirla5Płk Jacek Stec odczytał rozkaz ministra obrony narodowej RP, który z dniem 3 maja mianował kapitana Bronisława Firlę na stopień majora, i wręczył mu pamiątkowe odznaczenie oraz emblemat z godłem i hymnem Rzeczypospolitej. Mówił o wdzięczności dla tych, którzy walczyli o wolność, jak również o młodzieży, na której w przyszłości będzie się opierało bezpieczeństwo i pokój.

  majorFirla12Major Firla podziękował za awans i zapewnił, że póki sił starczy, będzie działał na niwie kombatanckiej. Wyraził radość z obecności kolegów kombatantów i wdzięczność dla najbliższych, z których może być dumny.

  majorFirla3

  Bronisław Firla urodził się 15 czerwca 1924 r. w Suchej Górnej, której pozostaje wierny przez całe swoje życie. Uczył się w Polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej (1935-1939), zaocznie w szkole DecArt w Pradze (1941-1942). W 1943 r. został przymusowo wcielony do Wehrmachtu, skąd zdezerterował.

  Od lipca 1944 r. był instruktorem wojsk łączności w Bazie II Korpusu Polskiego we Włoszech. Ukończył Polskie Gimnazjum w Alessano (1945) i Szkołę Radiotechniczną przy Podchorążówce Wojsk Łączności w Falconarze, w 1946 r. otrzymał stopień kaprala podchorążego.

  W maju 1947 r. powrócił w rodzinne strony. Studiował architekturę najpierw na Politechnice Wrocławskiej, a potem w Brnie, w 1951 r. został inżynierem architektem.

  Jest autorem pomników, uprawia malarstwo, rysunek, grafikę komputerową. W latach 1960-1991 był przewodniczącym Pionu Plastycznego Sekcji Literacko-Artystycznej Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

  Od końca lat 60. związany jest z ruchem kombatanckim. Działał w Górnosuskim Oddziale Czechosłowackiego Związku Bojowników Antyfaszystowskich, był prezesem, a także członkiem zarządu powiatowego w Karwinie. Jest założycielem i prezesem Koła Polskich Kombatantów.

  Redagował kwartalnik kombatantów „Wiarus”. Był pomysłodawcą i współredaktorem publikacji „Jak ptaki białoorle” oraz „Fakty i czyny”. Wydał dwa tomiki poetyckie i dwa tomy wspomnień „Śladami uciekającej pamięci”.

  Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń cywilnych i wojskowych, m.in. Krzyża Kawalerskiego Polonia Restituta (2009). W 2000 r. mianowany został majorem w stanie spoczynku Armii Czeskiej. Posiada tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, nadany przez premiera RP Jerzego Buzka (2001). Jest weteranem wojennym na podstawie Zaświadczenia Weterana Wojennego, wydanego przez Ministerstwo Obrony RC (2003).

  (CR)

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test