WARSZAWA / Dzisiaj odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Jednym z punktów obrad było zaopiniowanie kandydata na Konsula Generalnego RP w Ostrawie.

Zebrani członkowie komisji jednogłośnie wystawili pozytywną rekomendację Januszowi Bilskiemu.

Kandydat na konsula generalnego w Ostrawie urodził się w 1978 roku w Łodzi. Podjął studia na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Pekińskiego. Po trzech latach przeniósł się na Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra.

W 2003 roku zdał egzamin na aplikację dyplomatyczno-konsularną. W ramach aplikacji został skierowany do pracy w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

Po zakończeniu aplikacji podjął pracę w Departamencie Azji i Pacyfiku. Później pracował w Ambasadzie RP w Hanoi. Po powrocie z placówki pracował ponownie w Departamencie Azji i Pacyfiku, później został wicedyrektorem Departamentu Konsularnego. Od 2012 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Dyrektora Generalnego MSZ.

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również


Gorol

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Dozynki slaskie
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test