Wspolnota_przywara_i-JABŁONKÓW / 16 maja w Domu PZKO w Jabłonkowie odbył się XIV Kongres i Rada Republikowa ruchu politycznego COEXISTENTIA. Podczas obrad wybrano nowe władze – przewodniczącego Józefa Przywarę oraz pierwszego wiceprzewodniczącego Róberta Andrása Komjathy.

Zanim przystąpiono do podejmowania uchwał, w programie wystąpił zespół folklorystyczny „Wiolinek“, działający pod kierownictwem Krystyny Mruzek przy PSP im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie. Następnie przewodniczący Józef Przywara przedstawił sprawozdanie z działalności ruchu.

Relacje z działalności sekcji polskiej i węgierskiej zdali: Karol Madzia i Arpád Kosár. Obok ww. głos zabrali jeszcze: Stanisław Jakus, wiceburmistrz Jabłonkowa i Karel Fiedler, poseł Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej.

Oprócz przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego wybrano także skład 24-osobowej Rady Republikowej, 3-osobowego Sądu Rozjemczego oraz 3-osobowej Komisji Rewizyjnej. Przyjęto program wyborczy na nowy okres i przedstawiono priorytety programowe na następną kadencję wyborczą.

Na zebraniu Rady Republikowej także wybrano 12-osobową Radę Wykonawczą, której Sekretarzem został Zoltán Domonkos.

(EC)

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test