ORŁOWA-PORĘBA / Składanie kwiatów pod tablicami ofiar wojennych w Domu PZKO w Orłowej-Porębie było jednym z punktów programu uroczystości wspomnieniowej 9 maja z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej, którą uświetniły swoim śpiewem zespoły Rychwałdzianie i Lutnia. Uroczystość z udziałem burmistrza Orłowej Tomáš Kučy zorganizowało Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Orłowej-Porębie.

  Dom PZKO w Porębie, w którego westybulu znajdują się tablice pamiątkowe, to dawny budynek polskiej szkoły, wzniesiony przez Macierz Szkolną. – Spotykamy się dzisiaj w tym miejscu – mówił prezes Miejscowego Koła PZKO Leon Kasprzak – by uczcić pamięć tych wszystkich, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

  – Nostalgia wspomnień jest już w naszym zmaterializowanym społeczeństwie często odrzucana, jednak bez zapamiętania historii podłoże do jakichkolwiek nowych działań byłoby jałowe. Każdy ślad historii, też tej smutnej, zasługuje na szacunek i pamięć. Polacy żyjący na Zaolziu zawsze umieli uchronić ślady swego istnienia na tym skrawku ziemi – podkreślił.

  Tablice pamiątkowe przypominają ponad 140 ofiar hitlerowskich z szeregów profesorów i uczniów Polskiego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej i 17 wychowanków Polskiej Szkoły Wydziałowej w Łazach.

  Apel poległych odczytała przedstawicielka Czeskiego Związku Bojowników o Wolność Urszula Krzywoń. – Przypominamy sobie dzisiaj także wiosnę 1940 roku i aresztowania Polaków m.in. w Lutyni Górnej, Dutyni Dolnej, Orłowej, Porębie – powiedziała. – Oddajemy także hołd żołnierzom tragicznego polskiego września, żołnierzom wszystkich frontów, członkom ruchu oporu, podziemia, partyzantki. Pamiętajmy, że na kolczastych drutach zwisa skrwawione serce ludzkie. Przekazujemy tę pamięć młodym pokoleniom.

  Pod tablicami pamiątkowymi wiązanki kwiatów złożyli m.in. burmistrz Orłowej Tomáš Kuča w towarzystwie wiceburmistrzów Renaty Potyšovej i Petry Jenčmionkovej, delegacja Czeskiego Związku Bojowników o Wolność, prezes MK PZKO w Dąbrowie Jan Kubanek. Wiersz „Oświęcim” zarecytowała prezes MK PZKO w Lutyni Dolnej Maria Sztwiertnia.

  W drugiej części programu uroczystości wysłuchali jej uczestnicy koncertu pieśni okolicznościowych w wykonaniu zespołu śpiewaczego Rychwałdzianie, działającego w MK PZKO w Rychwałdzie, oraz chóru mieszanego Lutnia MK PZKO w Lutyni Dolnej. Dyrygentem obydwu zespołów jest Władysław Rusek, który akompaniował też na pianinie.

  Koncert zakończyła wiązanka popularnych polskich pieśni, które zaśpiewały połączone chóry wraz z całą salą, bowiem każdy z obecnych otrzymał dla przypomnienia teksty. Wspomnienia snuto potem jeszcze nieformalnie przy kawie i smacznych kołaczach, które upiekły członkinie porębskiego Koła PZKO.

  (CR)

  Tagi: , , , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test