festiwal1KARWINA / Rozpoczął się Festiwal Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Na Rynku Masaryka w Karwinie-Frysztacie od godziny 10 oglądać można zespoły regionalne i młodzieżowe, jako pierwsza wystąpiła kapela Bukóń, po niej zespół Błędowice. Na klientów czekają stoiska Kół PZKO.

festiwal3W Bibliotece Regionalnej otwarto wystawę o historii Festiwali PZKO. W Zamku Frysztat czynna jest wystawa „Artyści plastycy Zaolzia”.

festiwal2O godz. 12,30 w Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie odbędzie się wernisaż wystawy rękodzieła Klubów Kobiet Miejscowych Kół PZKO.

festiwal4Oficjalna inauguracja Festiwalu PZKO nastąpi o godz. 14 w amfiteatrze Parku B. Němcovej i tam aż do późnych godzin wieczornych przebiegać będzie główny program.

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test