CZESKI CIESZYN / W czwartek 7 maja w Sali Wystawowej Muzeum Ziemi Cieszyńskiej odbył się wernisaż wystawy pt. Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej.

Ekspozycję otworzył dyrektor muzeum w Czeskim Cieszynie Zbyšek Ondřeka, który przywitał wszystkich obecnych, a szczególnie gości: zastępcę wojewody morawsko-śląskiego Svatomíra Recmana, dyrektora Muzeum Śląska Cieszyńskiego Mariana Dembinioka i autorów wystawy: Joannę Lusek – kierownika Działu Kresów i Kultur Pogranicza Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz dwóch pracowników Muzeum Ziemi Cieszyńskiej: Martina Krůla i Pavlínę Badurovą.

Tematem wystawy był zlokalizowany na terenie Czeskiego Cieszyna Stalag Teschen i jego rozwój w trakcie II wojny światowej.  – W roku 1943 obóz jeniecki był największym liczebnie obozem ze wszystkich tych, które funkcjonowały na terenie III Rzeszy i na terenach przez nią okupowanych – mówiła Joanna Lusek.

Ważnym elementem obozów, w których przetrzymywano jeńców, były komanda pracy. – Większość z tych jeńców, którzy podlegali jurysdykcji konkretnego obozu, przebywała na komandach pracy, ciężko pracując w zakładach przemysłowych, zbrojeniowych, w niezwykle trudnych warunkach – kontynuowała.

Wystawa przybliża życie codzienne jeńców oraz ich sposoby na przetrwanie w trudnych warunkach.  – Więźniowie wytwarzali tutaj wiele rzeczy, prowadzili życie sportowe i kulturalne, na terenie obozu była apteka, biblioteka, grano teatr – tłumaczył historyk Martin Krůl.

Uprawiali także warzywa i  – W pewien sposób ich gospodarstwo było samowystarczalne – mówiła Pavlína Badurová, kustosz muzeum. Tłumaczyła także, że życie w obozie było regulowane postanowieniami konwencji genewskiej z 1929, które III Rzesza zobligowana była przestrzegać, choć niejednokrotnie dochodziło do jej pogwałceń.

Na zakończenie dyrektor Zbyšek Ondřeka zalecił odwiedzenie Konteszyńca, na terenie którego usytuowany był Stalag Teschen. Dzisiaj, oprócz pomnika upamiętniającego ofiary wojny, nic nie wskazuje na to, że kiedyś miały tu miejsce tak dramatyczne wydarzenia.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu, w którym brały udział: Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie oraz Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Czesko-polski projekt, rozpoczęty w roku 2012, obejmuje także wydanie broszury oraz organizację konferencji naukowej poświęconej tejże tematyce. Współpraca zakłada również polską odsłonę wystawy, która prezentowana będzie w Bytomiu, w styczniu 2016.

(EC)

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również

REKLAMA Cafe Muzeum
REKLAMA Slam poetry CZ-PL show
Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test